Седем жени под един покрив - приятно изкарване или шумна среда - „На кафе” (04.12.2023)