Киров: Все още не съумяваме да доразвием атаките си