Родители ще настояват за онлайн обучение до края на първия срок