НОВ ВИД КРАЖБА НА АВТОМОБИЛИ: Режат врати на коли в столични квартали