Събориха незаконен ловен хотел в Държавното ловно стопанство „Искър“