НОВО ЗЛАТО В БОРБАТА: Селишка е европейска шампионка