Чиликов: С момчетата трябва да се опознаем взаимно