Забавен ход: Продажбите на електромобили - в застой