Служители напускат работа или излизат в дълъг болничен заради новите мерки във Франция