ЕС намалява потреблението на газ с 15% до март 2023 г.