Спасителите предупреждават за мъртво вълнение по морето