Изнасят опасния сероводород от \"Химко\" в специални цистерни