Обгазени на протеста в София, медици оказват помощ на място