Андерсон разпечата вратата на Микулич с красиво изпълнение