Историята на Янко - от дома за сираци до мениджърска позиция