Частично бедствено положение бе обявено днес във Враца