Българин – учен на бъдещето, е на път да помогне на хиляди болни