Добрев: Да се обяви търг за доставки на газ е правилна политика