Шишков: Със скенер ще проверим Северната скоростна тангента на София