Искани ли са пари от пожарникари за екипи втора ръка?