ПЪЛЕН АБСУРД: Поръчваш надгробен паметник – получаваш ваучер за масаж с 4 ръце