Георги Мамалев и Христо Мутафчиев със специални роли в “Ние, нашите и вашите\"