Страх от тероризъм отменя новогодишните тържества в големите европейски градове