Президентът: Виждаме панически мерки срещу COVID-19 от страна на правителството