Архитектурен резерват Долен- там времето е спряло през 18 век