Във Велико Търново започна подготовката за присъствена учебна годин