ЮМРУК ЗА ЗАБЕЛЕЖКА: Нов случай на жесток побой на пътя