Професор: Ваксинираните трябва да продължат да спазват мерките