Кметът на Средец Иван Жабов на първата за мандат 2019-2023 сесия на ОбС