Спират обществената поръчка за доставка на препарати за чумата