Доц. Чорбанов: Голяма част от хората не образуват антитела