ПРЕДСТАВЯТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВАКСИНИРАНЕ: Пристигат и първите контейнери за съхранение