Защо едно семейство оставя успешен бизнес в града, за да заживее на село?