Клисурска: При 5 неизвинени отсъствия на децата родители връщат парите за помощи