Защо прокурори, следователи и съдии атакуваха новия Закон за съдебната власт