Двама мигранти от Судан, които не стигат до Европа, но развиват бизнес в Нигер