\'\'Къси разкази\'\': Ния, която прие исляма на 16