Камион събори подпорна колона, тя се стовари върху кола