ПЪРВИ ДЕН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ: Как се случва приемът на децата?