След дълги преговори: Подписват анекса към Националния рамков договор