Рашков: Някой иска да управлява държавата, изкривявайки волята на хората