БЮДЖЕТ 2021: Приходите са по-малко от разходите, дефицитът е 3,9%