Тръба в училищен басейн откъсна част от пръста на дете