Митко Илиев: Съдията спомогна за това мачът да изглежда по такъв начин