Супермаркети във Великобритания въвеждат ограничения за закупуване на олио