Нети в подготовка на първия си моноспектакъл "Глас"