Петър Христов е убит с оръжие, използвано от професионалисти