Костадин Костадинов се изправя пред Софийския районен съд