Български екипи се борят да спасят оцеляла жена под отломките в гр. Бесни, Турция