Посетители на център за ментални увреждания - с подаръци за Баба Марта